31-40 จาก 405 ตำแหน่งงาน
2
ไม่ระบุ

งานธุรการประสานงานทั่วไป

บริษัท เบสท์เทค กรุ๊ป เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลเอกสารต่าง ๆ ตามที่รับมอบหมาย

1
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ (ระยอง)

บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จำกัด

- ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอันสูงสุด **ทำงานที่หน้านิคม Eastern Seaboard**

2
ไม่ระบุ

พนักงานขายและประสานงานขาย

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า เพื่อติดต่อและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา ติดตามใบเสนอราคาจากลูกค้า ทำใบ ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานบัญชี

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชี - ตรวจสอบข้อมูลที่คีย์เพื่อความถูกต้อง และแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด - ทำ Voucher - ปฏิบัติง ...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- เปิดบิล, วางบิล, ตรวจบิล - เข้าแฟ้มใบกำกับภาษีขาย - ประสานงานทั่วไป และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1
9000

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- จัดพื้นที่ในการลงสินค้า - จัดลงสินค้า และจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิก - เคลื่อนย้ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้ - ควบคุมสต็อกสินค้าคงคลังให้มีการเบิกจ่ายตามที่ ...

1
11000

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

1.ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง จาก Supplier ก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้า 2.กำหนดรหัสสินค้า ที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศและในประเทศ 3.ทำใบสั่งซื้อสินค้าจาก ...