31-40 จาก 410 ตำแหน่งงาน
1
15000 - 25000

Human Resource

บจก.บอดี้ จูน (สีลม)

1. กำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ 2. วางแผนอัตรากำลัง รวมทั้งการดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้สอ ...

5 คน
20000

Customer Relation

บจก.บอดี้ จูน (สีลม)

- Able to work on Saturday ,Sunday or official holidays - Able to work at 9.30 - 18.00, 17.30 - 24.00 - Salary 20,000 - 30,000

1
25000

Marketing Officer

บจก.บอดี้ จูน (สีลม)

•Be responsible for all aspects of marketing activities.

1
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

Bangkok Flight Services (BFS)

รับผิดชอบการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร อย่างปลอดภัยและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2
ไม่ระบุ

Safety Manager

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities Provide safety plans to protect persons, properties and image of company business and ensure that business operating practices are i ...

5
ไม่ระบุ

Security Officer

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities • Overseeing daily operations of security services provider • Proceed and carry out the duties regarding to the security outsource ...

5
ไม่ระบุ

ผู้จัดการประจำกะแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน(Cleaning Duty Manager)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมนำมาวางแผนปฏิบัติงาน ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ ...

10
ไม่ระบุ

หัวหน้างานแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน(Cleaning Supervisor)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • รับมอบคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา พร้อมนำมาวางแผนปฏิบัติงาน และให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน • ควบคุม ดูแล และให้ค ...

20
9300

พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร(Sorter)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตามเที่ยวบินและรายการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

10
ไม่ระบุ

Maintenance Duty Manager

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities Planning and developing preventive and corrective maintenance by controlling overall maintenance staff, equipment and tools and ensu ...