41-50 จาก 410 ตำแหน่งงาน
20
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถลากจูงอุปกรณ์ (Logistic Operator)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถลากจูงอุปกรณ์ รถคาร์ท ดอลลี่ ตู้ ULD โดยเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ทั้งรถ และอุปกรณ์ให้ทันภายในเวลาท ...

10
ไม่ระบุ

หัวหน้าทีมคัดแยกสัมภาระ (Sorting Team Leader)

Bangkok Flight Services (BFS)

รับมอบหมายงานจาก Supervisor และ ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานลำเลียงสัมภาระในแต่ละเที่ยวบินรวมทั้งกระเป๋าต่อเครื่องแต่ละเที่ยวบิน โดยทำงานร่วมกับ Resource ...

5
ไม่ระบุ

Flight Dispatch Duty Manager

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsible for the achievement and productivities of flight dispatch to be in line with airline requirements, and airport authorities as per establis ...

5
ไม่ระบุ

Bay Safety Coordinator Supervisor

Bangkok Flight Services (BFS)

ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานรับส่งอากาศยานได้ตรงตามแผนที่กำหนดและทันเวลา รวมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงาน ...

5
ไม่ระบุ

Passenger Service Lead Agent (Ticketing)

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities • Ensure ticketing policies and procedures are corerctly implemented • Perform seat booking requested,issuing and re-issuing of tic ...

5
ไม่ระบุ

Passenger Service Lead Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities • To perform and lead day to day assigned function and contribute to ensure that overall passenger service operations run smoothly a ...

5
ไม่ระบุ

Passenger Service Duty Manager

Bangkok Flight Services (BFS)

• To manage day to day on the responsible assigned airline (s), set internal work instruction, manage manpower allocation and working schedule to ensu ...

3
ไม่ระบุ

Cargo Warehouse Export Manager / Cargo Warehouse Express Manager

Bangkok Flight Services (BFS)

To manage day to day operation of cargo warehouse operation (Export or Express), set internal work instruction and monitor to ensure operation run smo ...

2
ไม่ระบุ

Instructor

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities: • Conduct courses relevant to BFS operation (initial and recurrent class) as in-house training. • Conduct additional courses in co ...

10
ไม่ระบุ

พนักงานเอกสารเที่ยวบิน Flight Document Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ Immigration รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึงการ Release Flight