ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 85,962 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระประแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: จัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 22,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ภาษาจีน
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม บางเลน
สถานที่ต้องการทำงาน: นครปฐม
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีใจรักบริการ สามารถเรียนรู้งานได้ใว ขอโอกาศสัมภาษงาน สามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่, ตรวจสอบคุณภาพงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานคลังสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟร์แมน
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Process engineer, Quality Control, Factory Engineer, Sale Engineer, Safety and Environmental Engineer
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี ศรีราชา
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต้องการนำความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และในอนาคตอยากเป็นวิศวกรที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถ อีกทั้งขอดีของตนเองคือ เป็..