ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 86,580 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ช่างเทคนิคโยธาคอนซัลแตน
เพศ: ชาย
อายุ: 34 ปี
เงินเดือน: 26,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบล
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี สัตหีบ
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน, ครูปฏิบัติการสอน/ครูธุรการ
เพศ: ชาย
อายุ: 46 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ยโสธร เมืองยโสธร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
อยากทำงานเป็นทีมเพื่อประโยชน์สูงสุดในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ประสบการณ์ที่ได้รับมาอยากนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานคลังสินค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บริหารงานทั่วไป, งานสนามบิน
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นบุคคลกล้าแสดงออก กล้าเรียนรู้ กล้าเสี่ยง กล้าแสดงความคิดเห็น มีความสนใจต่อหน้าที่ ให้ความสำคัญต่องาน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: IT Supports ,Web Design
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชัยนาท สรรคบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ประสานงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
สถานที่ต้องการทำงาน: พญาไท,ราชเทวี(สานเสนใน),ดินแดง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งใจทำในสิ่งที่ตนได้รับ ควรทำให้สำเร็จทุกครั้ง ปรับตัวเข้ากับสังคม เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ได้ง่าย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เขียนแบบ
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: มีนบุรี,คลองสามวา ลาดกระบัง หนองจอก
การศึกษา: ปวช. เขียนแบบเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ไม่ค่อยได้ทำงานตรงสาขาสักเท่าไหร่จำวิธีเขียนแบบ AutoCadได้ไม่เคยใช้โปรแกรมsolidแต่สามารถเรียนรู้ได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยเภสัชกร /, นักวิชาการสาธารณสุข
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือล้นต่องการทำงาน เเละเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา เเละมีวินัยต่อสถาบันการทำงานและการประกอบอาชีพนั้นๆ