ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 86,177 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ควบคุมการขนส่งสินค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางกรวย
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดิฉันฝึกงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน แผนก ไทยคาร์โก้ คลังสินค้าของการบินไทย เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้ภายในรั่วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ดิฉันไ..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บริการ/รับโทรศัพท์
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
วุฒิการศึกษาหนูไม่สูงมากแต่หนูพร้อมที่จะเรียนรุ้งานอย่างเต็มที่ขอแค่คุณให้โอกาสหนู หนูสัญญาคะว่าจะตั้งใจทำงานและพร้อมที่เรียนรุ้งานจากคุณไม่ทำให้ผิดหวังคะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี สัตหีบ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ/ฝ่ายบุคคล
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสงคราม อัมพวา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นคนตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางกรวย
สถานที่ต้องการทำงาน: ตลิ่งชัน,ทวีวัฒนา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 39 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: GSA
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สกลนคร บ้านม่วง
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: -
มีใจรักในงานบริการ มีมุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน มัความเป็นผู้นำ และสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และโฟร์โต้ชอฟได้ดี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์
เพศ: หญิง
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -