ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 86,177 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: passenger service
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชุมพร เมืองชุมพร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะธุรกิจการบินและการต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีความตั้งใจทำงาน อดทน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมเริ่มงานได้ทันที
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุพรรณบุรี บางปลาม้า
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุพรรณบุรี บางปลาม้า
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ต้องการงานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ตรวจสอบภายใน
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชุมพร ท่าแซะ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานรับกระเป๋าและวิวแชร์ (Portter)
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 10,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นราธิวาส ยี่งอ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงใหม่ พร้าว
สถานที่ต้องการทำงาน: จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดิฉันเคยฝึกงานมาแล้ว2ที่ ชึ่งทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าแต่ละองค์กร และการทำงานของแต่ล่ะองค์กร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในงานนั้นๆ ไม่ว่างานนั้นจะมีแรงกดดันมากเท่าไร ตราบใดที่เราเข้าไปอยู่ ณ.จุดๆนั้นแล้ว นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสร้างสิ่งดีๆให้องค์กรของคุณได้อย่างแน่นอน