1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
หลายอัตรา
ไม่ระบุ

พนักงานโปรแกรมเมอร์

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาที่ 00101

พัฒนาออกแบบเว็บไซท์ สามารถเขียน PHP,Develop web application in PHP, JavaScript, HTML5, AJAX, JQuery ,mvc php framework

2
ไม่ระบุ

IT support

M2MINTERTRADE

- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆ (Hardware,Software)และเครื่อข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีความรู้ทางด้านการออกแบบ PS , ...

ไม่ระบุ

ASN Helpdesk (Contract)@JTC Building Silom

Central Department Store Group

- To help answering technical questions which may arise from 800 consignment - To support supplier among 3 BU (CDS, RBS, SSP). This position needs I ...