1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
หลายอัตรา
ไม่ระบุ

พนักงานโปรแกรมเมอร์

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาที่ 00101

พัฒนาออกแบบเว็บไซท์ สามารถเขียน PHP,Develop web application in PHP, JavaScript, HTML5, AJAX, JQuery ,mvc php framework

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์

1.ดูแลแก้ไข/ซ่อมแซม ระบบสารสนเทศภายในบริษัทฯ 2.PM (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศภายในบริษัทฯ 3.สรรหาและพัฒนาแก้ไข โปรแกรมสำเร็จรูป 4.ตรวจสอบ ...

ไม่ระบุ

ASN Helpdesk (Contract)@JTC Building Silom

Central Department Store Group

- To help answering technical questions which may arise from 800 consignment - To support supplier among 3 BU (CDS, RBS, SSP). This position needs I ...