1-10 จาก 37 ตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ

Quality Control Staff

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของพนักงานขาย จัดทำแผนการวางกำลังคนตามพื้นที่ขาย ตรวจสอบการทำงานรายวันพร้อมจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร จัดหาบูทและเป็นตัวแทนในการประ ...

2
ไม่ระบุ

งานธุรการประสานงานทั่วไป

บริษัท เบสท์เทค กรุ๊ป เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลเอกสารต่าง ๆ ตามที่รับมอบหมาย

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- เปิดบิล, วางบิล, ตรวจบิล - เข้าแฟ้มใบกำกับภาษีขาย - ประสานงานทั่วไป และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1
ไม่ระบุ

ธุรการ

บจก.บอดี้ จูน (สีลม)

- งานด้านเอกสารทั่วไปในแผนกการบุคคล - บันทึกการขาด ลา มาสาย และสถิติการทำงาน - ดูแลงานสวัสดิการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5
ไม่ระบุ

Bay Safety Coordinator Supervisor

Bangkok Flight Services (BFS)

ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานรับส่งอากาศยานได้ตรงตามแผนที่กำหนดและทันเวลา รวมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงาน ...

10
ไม่ระบุ

พนักงานเอกสารเที่ยวบิน Flight Document Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ Immigration รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึงการ Release Flight

10
ไม่ระบุ

พนักงานวางแผนงานบริการภาคพื้น (Planner)

Bangkok Flight Services (BFS)

• ดำเนินการวางแผนล่วงหน้าด้านการกำหนดกำลังคน โดยพิจารณาตามตารางการทำงานของพนักงานแต่ละวันและกำหนดอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับเที่ยว ...

20
ไม่ระบุ

พนักงานประสานงาน งานบริการภาคพื้น ( Turn Around Coordinator (TRC) ไ

Bangkok Flight Services (BFS)

• Responsible for a safe, secure & correct aircraft arrival to/departure from its parking stand. This is to include the overseeing of safety of the en ...

20
ไม่ระบุ

พนักงานเอกสารคลังสินค้า Cargo Document Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

จัดทำเอกสารคลังสินค้าทางอากาศ ประสานงานกับกรมศุลกากร ลูกค้าสายการบิน หน่วยงานภายนอกอื่นๆ และภายในบริษัท