ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 86,580 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานคลังสินค้า, ช่างเทคนิค
เพศ: ชาย
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นคนอัธยาศัยดีเข้าคนง่าย ประะสบการณ์ทำงานรวมกว่า 13ปี รักในความก้าวหน้า และเคารพกฎระเบียบวินัยเป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานภาคพื้นดิน สายการบิน
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา เมืองสงขลา
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา เมืองสงขลา
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานการเงินในโรงพยาบาล
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 8,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6
เคยทำงานมาแล้วที่เทียนทะเล30 ทำเกี่ยวกับพลาสติก ทำอยู่ประมาณ2 ปี ครับ ได้ผ่านการ ฝึกอบรม หนีไฟมาแล้ว ครับ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Receptionist , Translater
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปัตตานี มายอ
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา
การศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: นักร้อง
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: costumer sevice agent
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บัญชี/จัดซื้อ/เเละอื่นๆ ฯลฯ
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี ศรีราชา
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผมไม่ใช่คนเก่งอะไรขอเเค่ท่านลองเปิดโอกาสนั้นให้เเก่ผมได้ลงมือทำเเละจะทำสุดความสามารถของผม