ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 86,580 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกร
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป้าหมายในการทำงาน - เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตน - รักที่จะทำงานกับผู้อื่น จุดเด่นของตนเอง -สมารถทำงานวันเสาร์ได้ -เป็นผู้ฟังที่ดี -รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น -ชอบช่วยเหลื..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Mechanic
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ดอนเมือง,หลักสี่
การศึกษา: ปวส. คณะการบิน Civil Aviation Training Center
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 9,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เพชรบูรณ์ หล่มสัก
สถานที่ต้องการทำงาน: จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน
การศึกษา: -
มีควรมขยันและอดทน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้จัดการ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช พิปูน
สถานที่ต้องการทำงาน: นครศรีธรรมราช
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาจริงจังและมุ่งมั่นทำงาน รักในการบริการ บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สวัสดีค่ะ ชื่อพะยอม วงค์ศรีทา จะทำงานให้เต็มความสามารถขยันอดทนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองสาน,ธนบุรี,บางกอกใหญ่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายบริการลูกค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี ปากเกร็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-มีความตั้งใจในการศึกษางาน -มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง -สามารถทำงานล่วงเวลานอกเวลางาน หรือ วันหยุดได้ -มีทักษะการใช้งาน microsoft office