ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 86,177 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ระยอง เมืองระยอง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เรียงสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี น้ำยืน
สถานที่ต้องการทำงาน: อุบลราชธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: แคชเชียร์, พนักงานเสริฟ์
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 9 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ดิฉันรักการบริการ ตั้งใจทำงาน เคยทำที่เซเว่นมาก่อน ดิฉันจะตั้งใจทำงานค่ะถ้าได้งานมาแล้วจะทำมันอย่างดีที่สุด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ไอที
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 16,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ground staff
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตรัง ห้วยยอด
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป/จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน, ธุรการประสานงานฝ่ายขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง,วังทองหลาง ดอนเมือง,หลักสี่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ตั้งใจอยากทำงานอยากเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้นต่อองค์กรค่ะ ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นตั้งใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน, พนักงาน, พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ลำปาง เมืองลำปาง
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 130,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปวช. กศนอำเถอบางใหญ่
ต้องการงานเพราะมีภาระที่ต้องใช้จ่ายทางครอบครัว