ข้อมูลบริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร "สร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต" และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล เปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานในเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ดังนี้
1.โรงพยาบาลพญาไท 1
2.โรงพยาบาลพญาไท 2
3.โรงพยาบาลพญาไท 3
4.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
5.โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
6.โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
7.โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
8.โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
9.โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 11 เลขที่ 943 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-6172444 ต่อ 1822-1825
www.phyathai.com

แผนที่:

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 16 ตำแหน่ง

4
ไม่ระบุ

Call Center/Operator

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงพยาบาล ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ประสานงานระหว่างฝ่ายการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลการเบิกของใช้สำหรับฝ่ายการพยาบาล จัดทำสต๊อก เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดทำรายงานต่างๆที่เ...

4
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ให้บริการต้อนรับ แนะนำบริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอย่างสุภาพ - ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ขาย

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ขายแพคเกจการตรวจสุขภาพ รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...

20
ไม่ระบุ

พนักงานเวรเปล(รับส่งผู้ป่วย)

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- บริการรับส่ง, เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ - บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใ...

ไม่ระบุ

ล่ามภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,อาหรับ,บังคลาเทศ)

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ประสานงานระหว่างผู้มาใช้บริการและแพทย์/พยาบาล ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง - ให้บริการลูกค้าต่างชาติ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - มีความ...

10
ไม่ระบุ

พนักงานครัว/พนักงานบริการอาหาร

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- พนักงานครัว (พ่อครัว/แม่ครัว) - พนักงานบริการอาหาร(เสิร์ฟ)...

5
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างโยธา/ช่างไฟฟ้า

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

ดูแลงานแผนกวิศวกรรม ช่างบำรุงอาคาร, งานไฟฟ้า, สาธารณูปโภค เป็นต้น...