ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 86,580 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: CSC
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงราย พาน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการโรงงาน
เพศ: ชาย
อายุ: 47 ปี
เงินเดือน: 85 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
สถานที่ต้องการทำงาน: ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี ปากเกร็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 ม.3 สุวรรณารามวิทยาคม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: หนองบัวลำภู โนนสัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยเภสัช
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต/ช่างซ้อมบำรุง
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต/ช่างซ้อมบำรุง
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี ศรีราชา
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ขอให้ได้เข้าไปทำงานก่อนครับ จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สตูล เมืองสตูล
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์